Renkler, insan algısına doğrudan etki eden öğelerden biridir. Renklerin bilinen bu psikolojik etkisi, reklamcılık sektörünün renkler üzerinde yoğun çalışmalar yapmasını beraberinde getirmiştir. Renklerin insanlar üzerinde bu denli etkili olması, insanların satın alma reflekslerine de şekil vermektedir. İşte bu sebeple ürün tasarımı yapılırken renk seçimi mutlaka dikkate alınır.

Ürün tasarımında kullanılan renk, ürün-müşteri ilişkisini yaratır ve ürünün özelliklerini yansıtır. Üretilen ürünün rengi, o ürünün biçimiyle bir bütünlük sağlaması gerekir. Öte yandan, bir ürünün rengi, o ürünün karakterini de ortaya çıkarır. Bir başka deyişle ürünün kimliğini oluşturan en önemli öğelerden biri o ürünün rengidir. Üründe kullanılan renk hem o ürünün kimliğini oluşturur hem de alıcıya bir mesaj verir. İşte bu sebeple ürün-müşteri ilişkisi arasındaki köprüyü renk oluşturur.

Bir müşteriyi ürünü satın almaya yönelten en önemli şey o ürünün rengidir. Çünkü müşteri, ürünle karşılaştığında gördüğü ilk şey renk olmaktadır. Bundan dolayı ürün tasarlarken seçilen rengin, ürünün özelliklerine uygun olmasına dikkat edilmelidir. Ürünün özellikleri ve hedef kitlesi doğrultusunda uygun bir renk seçimi yapılmalıdır. Örneğin üretilen pembe renkli bir televizyonun, siyah ya da beyaz bir televizyona göre satışı çok daha düşük olacaktır veya erkek giyim üzerine tasarlanan bir ürünün pembe, mor gibi daha çok kadınların tercih ettikleri renklerde üretilmesi, ürünün satışını büyük oranda olumsuz etkiler. Dolayısıyla satın almada doğrudan etkili olan renk seçiminde üretici tutarlı davranmalı ve hedef kitleye göre ürün-renk uyumunu yakalamalıdır.

Renklerin insan algısına yansıyan bazı anlamları vardır. Kırmızı renk cesareti ve heyecanı; yeşil renk sakinliği, doğallığı, çevreciliği; mavi renk gücü ve güvenilirliği; sarı renk sıcaklığı ve çekiciliği; siyah renk prestiji; mor renk  asaleti simgeler. Ürünün özellikleriyle bir bütün olarak anlam kazanan renk, müşteriye biraz önce belirttiğimiz mesajları verir. Bu sebeple üretilen ürünü iyi analiz etmeli, hedef kitleyi iyi tanımalı, ürün üzerinden verilecek mesajı netleştirmeli ve tüm bu kriterlere uyabilecek renk seçimleriyle tasarımlar yapılmalıdır.