Açık hava reklamcılığı, reklam çalışmalarında dış mekanın, yani açık havanın kullanıldığı bir reklam alanıdır. Küreselleşmeye bağlı olarak toplumların tüketim hızı her geçen gün ivme kazanmakta, pazar genişlemekte ve markalar arası rekabet artmaktadır. Bu sebeplerden dolayı markalar reklam faaliyetlerine daha çok bütçe ayırmaktadır. Markaların reklam için en çok kullandıkları alan olan görsel ve yazılı medya, değişen pazar yapısından dolayı artık yeterli görülmemektedir. Bunun yanı sıra değişen gündelik yaşam, iş hayatı ve sosyalleşme ihtiyacından dolayı insanlar zamanlarının çoğunu dış mekanda geçirmektedirler. İşte bu sebeplerden dolayı açık hava reklamcılığı, günümüzde markaların reklam çalışmaları için sıkça kullandıkları bir alan olmuştur.

Açık hava reklamcılığı, basit tabela ve duvar yazılamaları ile başlamışken, günümüz teknolojisi ile birlikte hızlı bir gelişim göstererek farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Açık hava reklamcılığında sık kullanılan yöntemlere billboardlar, durak reklamları, ışıklı dijital panolar, çatı reklamları, kule reklamları, bina giydirmeleri, araç giydirmeleri, duvar reklamları gibi örnekler verebiliriz. Tüm bu örnekler büyük boyutlarda, göz önünde bulunan, dikkat çeken reklam örnekleridir. Peki ya farkında olmadığımız ama aslında gün içinde sürekli gördüğümüz mağaza poşetleri?

Devasa billboardlar veya yanıp sönen ışıklı panolar kadar dikkat çekici görünmese de aslına bakarsanız açık hava reklamları içerisinde oldukça büyük önemi vardır mağaza poşetlerinin. Yapılan alışverişte ürünlerin kolay taşınmasını sağlayan poşetler, üzerinde markanın adını veya logosunu taşır ve poşet müşterinin mağazadan ayrılmasıyla birlikte dolaşıma çıkar.

Günümüzde onlarca sektörden hemen her mağaza, üzerinde markanın kurumsal kimliğini taşıyan poşetler kullanır. Mağazalardan alışveriş yapan bir müşteri, mağazadan çıkıp gideceği yere kadar markayı dış mekanda taşımış olur. Bir müşterinin mağazadan eve uzanan yolculuğu esnasında elindeki baskılı poşet, geçtiği noktalarda herkes tarafından görülür ve dolayısıyla basit gibi görünen bir poşet, markanın saatler içerisinde yüzlerce insana ulaşmasını sağlar.

Bilindiği üzere, görsel ve yazılı medya için hazırlanacak bir reklamın reklam veren firmaya olan maliyeti de oldukça yüksektir. Üstelik bir televizyona veya gazeteye verilecek reklam, yalnızca hedeflenen kitle o reklama ulaşırsa görülebilir. Televizyonu açmayan, gazete almayan bir kişi, verilen o reklamı göremez. Ancak açık hava reklamları yoluyla tanıtılan bir marka ürünü herkes tarafından ister istemez fark edilmektedir. Üstelik firmanın bu tür bir reklam çalışması için oluşturacağı bütçe de azalır. Tüm bunların üzerine sürekli dolaşımda olan, herkese ulaşabilme şansı olan bir reklama sahip olunur. Düşük bir bütçeyle ulaşılabilecek potansiyel müşteri sayısı ve marka bilinirliğini ne kadar da fazla oluyor, değil mi?

Sonuç olarak; özel baskılı mağaza poşetleri hem açık hava reklam araçları arasında en uygun fiyatlı araçlardan biri olma özelliğini taşıyor, hem de erişebilirliği hayli fazla. Düşük bütçesi ve yüksek verimliliğinden dolayı baskılı poşet aracılığıyla yapılacak bir reklam çalışması, bir markanın açık hava reklam çalışması için tercih edebileceği en uygun yöntemlerden biridir.